កម្មវិធី តោះសើច

តោះ​សើច​ ​សើច​ ​សើច​ទាល់តែ​ហូរទឹកភ្នែក​ ​សើច​ស្ទើរតែ​ចង់​គាំង​ ​ជាមួយនឹង​ភាពយន្ត​កំ​ប្លែង​ថ្មី​ៗ​ ​ធានា​ថា​គ្មាន​នរណា​ទប់​សំណើច​បានទេ​.​.​.​