ឧក្រិដ្ឋជន

#ឧក្រិដ្ឋជន ជាខ្សែភាពយន្ត រសជាតិថ្មី ប្លែក ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ រកស្មានមិនត្រូវឡើយ ថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើង? ហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកស្លាប់? តើអ្នកណាជាឃាតករ? ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ៧យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ #CTNTV !!