រឿង អាឡាដាំង

តួប្រុសដែលធ្លាប់ល្បីល្បាញខ្លាំងតាមរយៈរឿង #ព្រះបាទអសោក ដែលទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពិតជានៅចងចាំគាត់ ពេលនេះគាត់បានត្រលប់មកវិញហើយ ជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីដ៏ល្អឯកនោះគឺរឿង #អាឡាដាំង ដែលនឹងមានចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ #CTNTV !!