រឿងភាគថៃថ្មី ” ល្បិចស្នេហ៍ពពោះ “

អីយ៉ាមកម្ដងនេះមិនធម្មតានោះទេ! មានទាំងសើចផង យំផង​ រ៉ូមែនតិចផង រង់ចាំយូរមិនបានទេ………….។ រឿង ” ល្បិចស្នេហ៍ពពោះ ” នឹងមានការចាក់ផ្សាយនៅ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១​ខាងមុខនេះនៅ CTN តែមួយគត់!
#CTN #CTNTVDrama #ល្បិចស្នេហ៍ពពោះ
Follow us by:
***Facebook: CTN TV Drama
***Instagram: instagram.com/ctntvcambodia/
***YouTube: youtube.com/c/ctntvcambodia